In het digitale tijdperk ontwikkelt de technologie zich razendsnel en dat geldt ook voor de methoden die cybercriminelen gebruiken voor fraude op bankrekeningen.

In september en oktober vonden onze Algemene Informatie Vergaderingen plaats.

Het verslag hiervan kan u bij ons opvragen. 

Voor het voortbestaan van onze parochies en de realisatie van de pastorale doelstellingen is het van cruciaal belang de nodige werkingsmiddelen ter beschikking te hebben.

Het is belangrijk dat iedereen - vrijwilligers en anderen – hun taak of opdracht met een gerust hart kunnen uitvoeren. Welke polis is er nu afgesloten voor de vrijwilliger? Is het gebouw waarin ze actief zijn conform de regels verzekerd? De evenredigheidsregel, al van gehoord?

Het bisdom is  een levende gemeenschap, getekend en gevormd door vrijwilligers.  Het vrijwillig aanbod van tijd en deskundigheid van deze vrijwilligers vormt de kracht van de verschillende soorten samenwerkingen binnen het Bisdom Antwerpen.

Voor het beheer van de middelen waarover een parochie beschikt, dienen we zowel de burgerlijke als de kerkelijke regels te volgen. Daarom dient elke afdeling o.a. een correcte boekhouding te voeren.

Alle richtlijnen in dit document vormen een aanvulling op de principes van financieel beheer zoals vastgelegd in het huishoudelijk reglement van de stichting welke terug te vinden is op deze website .

De private stichtingen bieden de mogelijkheid aan de afdelingen om in samenwerking met KBC of Belfius, afdeling institutioneel bankieren, hun reserves gezamenlijk te beleggen. Er zijn verschillende keuzes in de spreiding tussen obligaties en aandelen.

Elke persoon die voorgaat in een viering en hiervoor een vergoeding – casueel – ontvangt, is geacht om deze inkomsten correct aan te geven bij het indienen van de aangifte personenbelasting.

Eenvoud: in bereikbaarheid, administratie en herkenbaarheid.