Het is voor ons belangrijk om te weten wie zicht engageert en bijgevolg dient u zich te registreren. 

Geboortedatum

Engagement
Ondergetekende verklaart het huishoudelijk regelement van de Private Stichting Vicariaat Antwerpen of Private Stichting Vicariaat Kempen dat ter beschikking staat via www.stivic.be, gelezen te hebben. Het huishoudelijk reglement is bindend om binnen de stichting verantwoordelijkheden te kunnen dragen. Ondergetekende verklaart dan ook bereid te zijn om dit reglement na te leven en ernaar te handelen. Verder is het gezien de nieuwe wet op privacy (GDPR) belangrijk dat al deze medewerkers ook onderschrijven dat zij akkoord gaan dat hun adresgegevens in een bestand verwerkt door het bisdom Antwerpen zullen bijgehouden worden, en dit zolang zij als contactpersoon fungeren voor één van deze werkgroepen. Ik geef hiermee uitdrukkelijk toestemming om mijn persoonsgegevens te verwerken en te gebruiken voor het versturen van mededelingen en berichten. Deze gegevens worden door bisdom Antwerpen vzw bewaard en zullen niet zonder uw toestemming aan derden bezorgd worden. Ik heb het recht op inzage, wijziging en schrapping van deze gegevens. Gegevens zullen niet langer bewaard blijven , dan nodig voor het verzenden van berichten en mededelingen. Privacyverklaring van het bisdom Antwerpen kan nagelezen worden op volgende webpagina: https://www.kerknet.be/bisdom-antwerpen/artikel/privacyverklaring-disclaimer.
3 + 8 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.