Huishoudelijk reglement

Het huishoudelijk reglement vormt een aanvulling op de statuten van de stichtingen. Iedereen is hieraan gebonden: de bestuurders , het dagelijks bestuur, de verantwoordelijken voor het financieel en materieel beheer en al degenen die zich engageren in de private stichting.