In september en oktober vonden onze Algemene Informatie Vergaderingen plaats.

Het verslag hiervan kan u bij ons opvragen. 

Eenvoud: in bereikbaarheid, administratie en herkenbaarheid.

Het bisdom is  een levende gemeenschap, getekend en gevormd door vrijwilligers.  Het vrijwillig aanbod van tijd en deskundigheid van deze vrijwilligers vormt de kracht van de verschillende soorten samenwerkingen binnen het Bisdom Antwerpen.

In de praktijk van de lokale parochiale werking blijkt dat soms, ten onrechte, geen strikt onderscheid gemaakt wordt tussen enerzijds de kerkfabriek en anderzijds de parochie.

In september 2012 verscheen de nog steeds actuele brochure “jeugdlokalen en de kerk”, die u kosteloos kan terugvinden op de website van Jeugdlokalen. Jeugdverenigingen maken ook vandaag nog gebruik van terreinen en/of lokalen van kerkelijke instanties.