Het bisdom is  een levende gemeenschap, getekend en gevormd door vrijwilligers.  Het vrijwillig aanbod van tijd en deskundigheid van deze vrijwilligers vormt de kracht van de verschillende soorten samenwerkingen binnen het Bisdom Antwerpen.

Een goede werking verdient ondersteuning met duidelijke richtlijnen voor iedereen (vrijwilligers binnen de parochie, de geloofskern, pastorale eenheid, dekenale VZW, de stichting).