In het digitale tijdperk ontwikkelt de technologie zich razendsnel en dat geldt ook voor de methoden die cybercriminelen gebruiken voor fraude op bankrekeningen.

Voor het voortbestaan van onze parochies en de realisatie van de pastorale doelstellingen is het van cruciaal belang de nodige werkingsmiddelen ter beschikking te hebben.

De private stichtingen bieden de mogelijkheid aan de afdelingen om in samenwerking met KBC of Belfius, afdeling institutioneel bankieren, hun reserves gezamenlijk te beleggen. Er zijn verschillende keuzes in de spreiding tussen obligaties en aandelen.

Alle richtlijnen in dit document vormen een aanvulling op de principes van financieel beheer zoals vastgelegd in het huishoudelijk reglement van de stichting welke terug te vinden is op deze website .