Onder impuls van Mgr. Johan Bonny heeft het Bisdom Antwerpen Private Stichtingen opgericht met als doel: 

Met uitsluiting van elk winstoogmerk, bijdragen tot de opbouw van de katholieke gemeenschap in het vicariaat en de parochies en de pastorale eenheden in het werkgebied van het territoriale vicariaat dat deel uitmaakt van het bisdom Antwerpen.

Dit houdt onder meer in en dit in de breedste zin:

  • Het bevorderen van de eredienst en de pastorale zorg in de schoot van de Katholieke kerk.
  • Het helpen en bijstaan van personen die met de kerkelijke dienst belast zijn.
  • Het organiseren en ondersteunen van de dekenale, parochiale verenigingen en activiteiten van alle aard die de religieuze, culturele en sociale ontwikkeling, alsmede het algemeen welzijn van de bevolking nastreven.
  • Vanuit een christelijke mens- en maatschappijvisie steun verlenen aan instellingen voor religieus leven in gemeenschap, gezondheids- en welzijnszorg en onderwijs.

Via de private stichtingen wilt het Bisdom, in samenwerking met de lokale gemeenschappen, ervoor zorgen dat de middelen die vandaag ter beschikking staan verankerd worden. Niet alleen vandaag maar ook in de toekomst.

Het bestuur van de stichting staat in voor alle daden van beschikking, controleert de werking en stuurt aan waar nodig. Het dagelijks beheer en de operationele uitvoering gebeurt door experten in samenwerking met lokale geëngageerde vrijwilligers.