Elk gebouw of elke voor het publiek toegankelijke inrichting dient te beantwoorden aan een aantal veiligheidsnormen opdat de bezoekers ervan zich veilig zouden voelen. De private stichting geeft daartoe een aantal richtlijnen waarvan wij verwachten dat ze gevolgd worden.

In de praktijk van de lokale parochiale werking blijkt dat soms, ten onrechte, geen strikt onderscheid gemaakt wordt tussen enerzijds de kerkfabriek en anderzijds de parochie.

In september 2012 verscheen de nog steeds actuele brochure “jeugdlokalen en de kerk”, die u kosteloos kan terugvinden op de website van Jeugdlokalen. Jeugdverenigingen maken ook vandaag nog gebruik van terreinen en/of lokalen van kerkelijke instanties.

Een parochiale afdeling stelt een aantal daden en/of handelingen. Een aantal van die daden en/of handelingen vereisen een welbepaalde procedure met voorlegging aan het bestuursorgaan van de stichting.

Welke daden en/of handelingen ?